Artroskopi

Artroskopi (Diz, Omuz, Ayak Bileği, Kalça)

Artroskopi küçük kesikler yardımı ile tanı ve tedavi amaçlı olarak eklemlerin içinin kamera ile görüntülenmesini sağlayan cerrahi bir girişimdir. Bu işlem sırasında kullanılan kalem boyutlarındaki kameraya artroskop adı verilir. Artroskopi halk arasında kapalı ameliyat olarak da adlandırılmaktadır. Artroskopinin geçmişi 1960’lı yıllara kadar uzanmakla birlikte günümüzde her kesimden ve yaştan insana başarı ile uygulanmaktadır. Artroskopi sonrası yeterli egzersizin yapılması halinde eklemde hareket kısıtlılığı gelişme riski oldukça düşüktür.

Yazımızın devamında artroskopi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Artroskopi işlemleri için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Op. Dr. Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.

Artroskopi Nedir?

Artroskopi kelimesi eklem içine bakmak anlamına gelir. Artroskopi eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılır. Günümüzde küçük eklemlere dahi artroskopi uygulanabilmektedir. Geçmişi 60’lı yıllara dayanan artroskopi önceleri sadece teşhis amacı ile kullanılmıştır. Son 20-30 yılda ise teşhisin yanı sıra tedavi amacı ile de kullanılmaktadır. Artroskopi yöntemi en çok diz, omuz, ayak bileği ve kalça eklemlerinin hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Artroskopi işlemi yapılan işlemin ve uygulanan eklemin çeşidine göre 20 dakika ile 2 saat arasında sürmektedir.

Büyük boyuttaki eklemlerin tedavisinde genellikle 4 mm çaplı atroskop adı verilen aletler, daha küçük eklemlerde ise 19.-2.7 mm çaplı atroskoplar kullanılmaktadır. Artroskopla teşhisin konulması sonrası aynı seansta artroskopik cerrahi yöntemlerinin uygulaması yapılır.

Artroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopik cerrahide işlemin yapılacağı bölgeye yaklaşık 0.5 cm boyutlarında iki kesi açılır. Açılan deliklerden birinden artroskop adı verilen görüntüleme cihazı yerleştirilerek eklem içerisi görüntülenir. Artroskopta bulunan fiber optik ışık kaynağı ve lensler sayesinde görüntü alınarak artroskobun bağlı olduğu ekrana yansıtılır. Ekrana yansıtılan görüntü normalden yaklaşık 6 kat daha büyük olduğundan hekime eklem içini daha rahat görme ve inceleme imkânı verir. Artroskop içerisinden eklem içerisine steril serum fizyolojik verilerek hem eklemin içi yıkanır hem de artroskoptan alınan görüntünün net olması sağlanır. Artroskoptan alınan görüntüden, video kaydı ve fotoğraf alınarak kaydedilmesi mümkündür.

Artroskopik cerrahi sırasında açılan ikinci kesiden eklem içerisine teşhisi ve tedaviyi sağlayacak cihazlar yerleştirilir. Ayrıca ilk kesinden eklem içerisine verilen serum fizyolojik bu ikinci kesinden tahliye edilir.

Artroskopik cerrahi girişimleri steril ameliyathane ortamlarında gerçekleştirilmektedir. Ameliyata başlanmadan önce hastaya lokal anestezi uygulanır. Tedavi edilecek eklemin yerine göre sadece o bölge uyuşturulabileceği gibi hastanın belden aşağısı tamamen uyuşturularak da işlem gerçekleştirilebilir. Hastanın işlem sırasında uyanık kalarak ekrandan kendi ameliyatını izlemesi mümkündür.

Artroskobi sonrasında cihazlar eklem içerisinden çıkarılarak açılan kesiler dikiş ile kapatılır.

Artroskopi İle Açık Ameliyatın Farkı Nedir?

Açık eklem ameliyatlarının artroskopiden en büyük farkı bu tür ameliyatlarda ekleme müdahale edebilmek için büyük kesilerin açılmasıdır. Açılan büyük kesilere rağmen açık ameliyatlarda eklem kısıtlı bir açıdan görülebilir. Açık ameliyatlarda kesiler büyük olduğundan iyileşme süresi daha uzundur işlem sonrası eklem kısıtlılığı, erken dönem kanama olasılığı gelişme riski de daha yüksektir. Ameliyat sonrası ağrı hissi bu yöntemde daha fazladır buna bağlı olarak da rehabilitasyon ve iyileşme süreci daha uzun sürmektedir.

Artroskopik cerrahi, açık ameliyatın yukarıda sayılan tüm dezavantajlarını azaltmaktadır. Kesi boyutu küçük olduğundan ağrı hissi daha az almakta iyileşme ve rehabilitasyon daha hızlı gerçekleşmektir. Rehabilitasyona erken başlanması hareket kısıtlılığı riskini azaltmaktadır. Doktor kamera yardımı ile eklemin durumunu farklı açılardan gözlemleyebilmekte ve müdahale edebilmektedir. Ameliyat süresi ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresi açık operasyonlara göre oldukça kısadır. Hasta ameliyat sonrası günlük yaşamına ve iş hayatına daha hızlı dönebilir. Kozmetik olarak da bu yöntem hasta için daha avantajlıdır. Açılan kesiler küçük olduğu için ameliyat sonrası hastada birkaç milimetre boyunda neredeyse görünmez izler kalmaktadır.

Hangi Hastalıklara Artroskopi Uygulanır?

Artroskopinin uygulandığı hastalıklar aşağıdaki gibidir:

 • Menisküs yırtıklarının tedavisinde
 • Erken dönemdeki kireçlenmelerin tedavisinde
 • Çapraz bağ yaralanmalarında
 • Eklem enfeksiyonlarının tedavisinde
 • Eklem kıkırdağı hasarlarının tedavisinde
 • Eklem içi kırıkların tedavisinde
 • Kıkırdak nakillerinde
 • Eklem iltihaplanmasının tedavisinde
 • Mevcut hareket kısıtlılıklarının tedavisinde
 • Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkarılmasında

Hangi Eklemlere Artroskopi Yapılır?

Artroskopi günümüzde parmak eklemleri gibi küçük eklemlere dahi uygulanabilmektedir. Artroskopinin en sık uygulandığı eklemler aşağıdaki gibidir:

Diz

Diz eklemine artroskopi uygulandıktan sonra alçı uygulaması yapılmaz. Bazı durumlarda operasyon sonrası birkaç hafta koltuk değneği kullanımı gerekebilir.

 • Dizde menisküs tedavisi
 • Dizde bağ tamirleri
 • Dizin erken dönem kireçlenme tedavisi
 • Diz kıkırdağının onarımı ve kıkırdak nakli
 • Diz faresi ya da diz ekleminden yabancı cisim çıkarılması (Osteokondritis)
 • Diz ve diz kapağı bozukluklarının tedavisi
 • Diz eklemi iltihabı tedavisi
 • Dizdeki kırık ve tekrarlayan çıkıkların tedavisi
 • Dizde mevcut hareket kısıtlılıklarının tedavisi
 • Diz eklemindeki iyi huylu tümörlerin çıkarılması
 • Sinovektomi (Eklem zarının çıkarılması)

Omuz

 • Omuzda tekrarlayan çıkıkların tedavisi
 • Omuz sıkışma sendromu
 • Omuz SLAP lezyonu tedavisi
 • Omuz kıkırdak sorunları
 • Omuz çevresi yumuşak doku sıkışmalarının ve kopmalarının tedavisi
 • Omuz ekleminden serbest cisim çıkartılması
 • Omuzdaki mevcut hareket kısıtlılıklarının tedavisi
 • Omuz eklemindeki kıkırdak yapılarının tedavisi
 • Sinovektomi

Ayak Bileği

 • Ayak bileğinde eklem içi kırıkların tedavisi,
 • Tekrarlayan ayak bileği burkulmaları sonucu oluşan doku sıkışmalarının tedavisinde
 • Ayak bileği ekleminin erken dönem kireçlenme tedavisinde
 • Ayak bileğinin romatizmal hastalıklarının tedavisinde

Ayayk bileği eklem faresi sorunları

Kalça

Diğer eklemlere göre kalça kemiğinin vücut içerisinde daha derinde gömülü olması ve eklemin yapısı ameliyatı yapan hekimin ileri tecrübeye sahip olmasını gerektirmektedir.

 • Kalça ekleminden serbest cisim çıkarılması

Kalça eklemi labrum yırtıkları

 • Kalça ekleminde eklem zarı hastalıklarının tedavisinde
 • Kalça ekleminde kaza sonrası oluşan yaralanmaların tedavisinde
 • Kalça ekleminin erken dönem kireçlenme sorununun tedavisinde
 • Kelça eklemi enfeksiyonun tedavisinde

Artroskopi Ameliyatı Fiyatı

Artroskopi ameliyatının fiyatı, eklem rahatsızlığının yerine ve türüne göre değişmektedir. Artroskopi ameliyatı fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve Op. Dr.Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.