Donuk Omuz Sendromu

Donuk Omuz Sendromu

Donuk omuz sendromu, omuz ekleminde oluşan sertleşme ve ağrı sonucu olan bir sağlık problemidir. Donuk omuz sendromu yapışkan kapsülit ya da adezif kapsülit olarak da adlandırılmaktadır.  Omuz kapsülü adı verilen yapıda daralma, enflamasyon ve kalınlaşma sonucu donuk omuz sendromu oluşmaktadır. Bu sendrom iki omuzda eş zamanlı görülebilir iken genellikle tek omuzda rastlanır. Donuk omuz sendromu omuz hareketleri kısıtlar ve hastalarda şiddetli ağrıya sebep olarak günlük hayatı olumsuz etkilemektedir.  Donuk omuz sendromu tedavisinde medikal yöntemler, cerrahi operasyonlar ve fizik tedavi yolları uygulanabilmektedir. Donuk omuz sendromu hakkında detaylı bilgi almak için Op. Dr. Bülent Çapar ile iletişime geçebilirsiniz.

Donuk Omuz Sendromu (Adezif Kapsülit) Nedir ?

Omuz kapsülünde gerçekleşen eklem sıvısı azalması sonucu omuz eklemlerinde sertlik ve ağrı meydana gelmesi donuk omuz sendromu ya da adezif kapsülit olarak adlandırılmaktadır. Omuz kapsülü, humerus (üst kol) kemiği, köprücük kemiği ve kürek kemiğini bir arada tutan yapıdır. Bu yapıda oluşan kalınlaşma, daralma veya enflamasyon eklem sıvısı miktarında azalmaya sebep olduğunda donuk omuz sendromu meydana gelebilir.

Donuk omuz sendromu günlük hayatı olumsuz etkileyen, omuz hareketlerini kısıtlayan ve şiddetli ağrı oluşturan bir rahatsızlıktır. Daha çok 40 ile 65 yaş arasındaki bireylerde görünürken kadınlarda rastlanma oranı daha fazladır. Ayrıca donuk omuz sendromu nadiren de olsa iki omuzda da görülebilir.

Donuk Omuz Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Donuk omuz sendromu belirtileri genellikle üç aşamada incelenir. Bu belirtilerden en sık görüleni omuz bölgesinde sertlik ve ağrıdır. Donuk omuz sendromunun belirtileri zaman içerisinde belirginleşir ve bu sürecin evreleri şu şekildedir:

  1. Başlangıç evresinde omuz hareketlerinde ağrı meydana gelir. Bu ağrılar zaman geçtikçe şiddetlenir. Ayrıca geceleri daha yoğun ağrılar hissedilebilir. Bu aşama 6 ile 12 ay kadar devam edebilmektedir.
  2. İkinci aşamada hareketler giderek kısıtlanırken ağrılar azalabilir. Omuz bölgesinde sertlik artar ve omuzu hareket ettirmek zorlaşır. Omuzdaki sertlik dört aydan on iki aya kadar devam edebilir.
  3. Son evre ise yarım yıldan iki yıla kadar sürebilen çözülme sürecidir. Bu çözülme aşaması omuz hareketlerinin yavaş yavaş fonksiyonun arttığı ve sertliğin açıldığı süreçtir.

Donuk Omuz Sendromu Neden Oluşur?

Donuk omuz sendromu uzun süreli omuz hareketsizlikleri, bazı hastalıklar ve diğer omuz rahatsızlıkları sebebiyle oluşabilmektedir. Donuk omuz sendromu oluşumunu tetikleyen rahatsızlık ve hastalıklar, kireçlenme, iltihaplı romatizmalar, diyabet, kalp hastalıkları, omuz sıkışması, tiroid sorunları, kolesterol şeklinde sıralanabilir. Donuk omuz sendromunun görülme riskinin fazla olduğu bireyler ise :

  • 40 yaş üstü bireyler ve özellikle kadınlar
  • Omuz bölgesinde yaşanan felç, yaralanma, kırık kol gibi travmatik durumu olanlar
  • Diyabet, tüberküloz, kalp ve tiroid hastalarıdır.

Donuk omuz sendromu farklı sebeplerin tetiklemesiyle oluşsa da çoğu vakada asıl neden tespit edilememiştir.

Donuk Omuz Sendromu Tanısı Nasıl Konulur ?

Donuk omuz sendromu tanısında genellikle hastanın dile getirdiği şikayet ve durumlar ile fiziki muayene yeterli olmaktadır. Bazı vakalarda daha kesin tanılar için MR, ultrason ve röntgen gibi görüntüleme yöntemleri tercih edilir. Bu şekilde omuz donukluğu sendromu dışında artrit, yırtılmış rotator manşet gibi ağrı oluşturan diğer tıbbi sorunların varlığı kontrol edilir.

Fiziki muayene aktif ve pasif hareket açıklığı testleri olmak üzere iki kısımdan oluşur. Pasif hareket açıklığı muayenesinde doktor omuz hareket açıklığını kontrol etmek için kolu hareket ettirir ve hastanın kaslarını gevşetmesini ister. Aktif kısımda ise hastanın belli hareketleri yapmasını isteyerek açıklığı kontrol eder.

Donuk Omuz Sendromu Tedavisi Nasıl Gerçekleşir ?

Donuk omuz sendromu tedavisinde omuz hareket açıklığının arttırılması, hareket fonksiyonların düzeltmesi ve ağrıların azaltılması amaçlanır. Donuk omuz sendromu bir ile bir buçuk yıllık bir süreç içerisinde kendiliğinden iyileşebilse de tedavi yöntemleri bu sürecin daha hızlı ve konforlu geçmesini sağlar. Tedavi yöntemi olarak medikal, cerrahi ve fizik tedavi yolları tercih edilebilir. Medikal tedavi yönteminde ağrı kesici, kas gevşetici, kortizon ve eklem içi anestezisi enjeksiyonları, antienflamatuar ilaçlar kullanılabilir.

Enjeksiyon yönteminde eklem içine lokal anestezinin yanı sıra eklem kapsülüne sıvı da enjekte edilebilir. Sıvı enjeksiyonu ile eklem hareketleri kolaylaştırılarak hareket açıklığı arttırılır. Fizik tedavide ise uzman eşliğinde bazı egzersizler yapılarak hareket kabiliyeti iyileştirilir.

Cerrahi yöntem diğer tedavi yollarının başarısız olduğu durumlarda kullanılır. Artroskopik ameliyat yöntemiyle uygulanan bu cerrahi operasyonda hekim yapışıklık ve yara dokularını omuz ekleminden ayırır. Ameliyat sonrasında fizik tedavi ertesi gün başlar. Omuz eklem hareketlerinin tamamen iyileştirilmesi için fizik tedavi uzmanının önerdiği egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır.

Bunların dışında akupunktur, lazer, soğuk ve sıcak kompres, ağrı kesmeye yönelik elektrik akımı tedavisi (TENS) gibi tedavi yöntemleri de uygulanabilmektedir. Donuk omuz sendromunun tedavi edilmediği ve bir buçuk yıl içerisinde iyileşmediği durumlarda rahatsızlık iki ile on yıl arasında da sürebilmektedir.

Donuk Omuz Sendromu Tedavisi Fiyatları

Donuk omuz sendromu omuzda sertlik ve ağrı oluşumu ile hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına sebep olan tıbbi bir sorundur. Donuk omuz sendromu özellikle orta yaş grubundaki kadınlarda görülmekle beraber neden oluştuğu genellikle teşhis edilemez. Kireçlenme, romatizmal hastalıklar, tiroid ve kalp hastalıkları gibi sebeplerden tetiklenerek oluşabilir. Ayrıca stres ve omuzda oluşan travma sonucu hareketsizlik nedeniyle de ortaya çıkabilir. Donuk omuz sendromu tedavisi hastanın iyileşme sürecinin daha kısa ve daha az ağrılı geçirmesini sağlar. Bu tedavi medikal yöntemler, egzersiz, fizik tedavi ve cerrahi operasyon ile gerçekleşebilir. Donuk omuz sendromu tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile görüşebilirsiniz.