Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel, avuç içinde yer alan kemiklerin ve kemik üzerindeki bağların oluşturduğu, tünel benzeri dar bir geçidin bulunduğu kısıma verilen addır. Bu dar geçidin arasından median siniri geçmektedir. Median sinirinin sıkışması ve baskılanması sonucu oluşan ağrı, uyuşukluk, halsizlik ve karıncalanma karpal tünel sendromu olarak adlandırılır.

Yazımızın devamında karpal tünel sendromu ile ilgili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Karpal tünel sendromu tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir, Op. Dr. Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.

Karpal  Tünel Sendromu Nedir?

Karpal tünel sendromu,  tünelden geçen median sinirinin baskı sonucu kanalda sıkışmasıdır. Avucun içinde bulunan bu kanaldan, tendonlar ve median siniri geçer. Bu yapılar, parmakların hareket etmesini ve kavrama kuvvetinin oluşmasını sağlar. Median siniri ve tendonlar, karpal tünelde sıkıştığı zaman, hem işlevini yerine getiremez hem de el parmaklarında ve kolda ağrıya, uyuşukluğa sebep olur.

Karpal Tünel Sendromu Neden Olur

 • Median sinirinin üzerine baskı yapıldığı zaman,
 • El bileğinde kırık, çıkık oluştuğunda,
 • Bilekteki küçük kemiklerde görülen deformelerde (romatoid artrit),
 • Doğuştan karpal tüneli dar olan kişilerde,
 • Fazla kilolu, diyabet hastası, fazla alkol tüketen kişilerde görülme olasılığı daha fazladır.
 • 40-50 yaş aralığındaki kadınlarda, erkeklerden daha fazla görülmektedir.
 • Kiriş kılıflarının enflamasyonu ve kalınlaşması karpal tüneli de daraltır. Bu daralma sonucu içerdeki basınç artar ve median siniri üzerine basınç uygular.
 • Eli zorlayacak işlerde çalışılması, büyük oranda bu sendromun ortaya çıkmasına sebep olur.
 • Marangoz, tenisçi, bulaşıkçı, kasap, şoför gibi, elin çok sık ve aynı hareket tekrarıyla kullanıldığı meslek dallarında görülme sıklığı yüksektir.
 • Erkeklerde en fazla, mesleği kasap olanlarda görülmektedir.
 • Kadınlarda gebelik döneminde görülebilir. Fakat bu durum geçicidir. Gebelik dönemi bittikten bir süre sonra geçmektedir.
 • Hipotiroidi olan hastalarda görülme olasılığı vardır.
 • Üremi, amiloidoz, damarlardaki anomalikler, tendinitis gibi hastalığı bulunanlarda oluşma riski artar.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Uyurken karpal tünel sendromu semptomları yavaş yavaş kendini göstermeye başlar. Uyanmaya sebep olacak kadar ellerde şişme ve uyuşma hissedilir. Karıncalanmanın eşlik ettiği bu histe, parmaklar sert ve el gergin durumdadır. Elin içinde meydana gelen bu durum, dışardan fiziksel olarak gözlenmez. Hastalar, rahatsızlıklarını hafifletmek için ellerini ovalayarak sallarsa semptomların hafiflediğini hissedebilir. Fakat uyku esnasında, vakanın durumuna göre bir kaç kez tekrar edebilir. Karpal tünel sendromunun belirtileri, genel olarak gece gözlemlenir. İlerleyen aşamalarda, elin kavrama kuvvetinde zayıflık görülmeye başlar. Elde tutulan bir nesnenin aniden düşmesi veya tutma esnasında yaşanan ağrı hissi, bunlardan bazılarıdır. Belirtiler, genel olarak gece uyku esnasında görülmesinden uyku düzensizliğine neden olur. Bu da hastaların günlük hayatını olumsuz yönde etkiler.

Karpal Tünel Sendromu Teşhisi Nasıl Konur?

Karpal tünel sendromu tanısı, doktorun yapacağı fiziki muayene ve yapılan testler sonucunda konur.  Hekim tarafından hasta öyküsü dinlendikten sonra, elin ve parmakların durumunu tespit etmek için el bileğine refleks çekici ile vurulur. El, elektrik çarpmasına benzer şok tepkisi verir. Bu tepki tinel bulgusu olarak adlandırılır. Karpal tünel sendromunun teşhisinde kullanılan bir diğer yöntem de elektromiyografi (EMG) testidir. EMG testi, kaslara uygulanan az miktarda elektrik dalgaları ile yapılır. Elin belirli kaslarına, ince iğnelere benzer elektrotlar bağlanır. Daha sonra el kaslarının, kasıldığında ve dinlendiğinde elektrotlara verdiği tepki incelenir. EMG testine benzer bir test olan sinir iletim testi de, teşhis için kullanılan bir diğer yöntemdir. Sinir iletim testi, hastaya iki tane elektrot bantlaması ile yapılır. Median sinir üzerine verilen, küçük elektrik dalgaları ile karpal tünelde elektriğin geçiş hızına bakılır. Karpal tünel sendromunda tam teşhis EMG testi ile konulmakla birlikte diğer testlerden de faydalanılmaktadır.

Karpal Tünel Sendromu Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Karpal tünel sendromu tedavisinde erken tanı büyük önem taşır. Sendromun belirtileri görülmeye başlandığı zaman teşhis edilebilirse, cerrahi müdahale olmadan tedavisi mümkündür. Hastanın medikal durumuna bağlı olarak alınan önlemlerle, başlangıç seviyesinde olan karpal tünel sendromunun ilerlemesi durdurulabilir.

Hastalığın ilk evrelerinde, tünele baskı yapılmasına neden olan faktörlerin asgari düzeyde tutulması, oluşan şişlikler için buz kompresi uygulanması, ilerlemenin durmasına fayda sağlayacaktır. Bu süreçte elin dinlendirilmesi, bileği zorlayan hareketlerin yapılmaması, tedavinin seyri için büyük önem taşır.

Cerrahi yöntemler olmadan uygulanan bir diğer tedavi türü ise konservatif tedavi yöntemidir. Konservatif tedavi, bilek splinti ve kortizon ile yapılır. Özellikle uyku esnasında, bileği dinlendirmek için bileklik takılır. Takılan bileklik, parmakların hareket etmesini engellemez. Sadece bileğin bükülme ve baskı olmadan sabitlenmesini sağlar. Bileğin nötr durumda tutulmasını sağlayan bu tedavi yöntemi, duyusal ve motor bozukluğu bulunmayan hastalarda uygulanabilmektedir.

Karpal tünele enjekte edilen kortizon, semptomları uzun süre ortadan kaldırır. Kortizon haricinde uygulanabilen bir diğer kortizon ise ağız yoluyla alınan kortizondur. Ağız yoluyla alınan kortizon çok az miktarda alınır. Bu yöntemin de belirtileri ortadan kaldırıldığı görülse de, ileriki zamanlarda verdiği sonuçlar incelenmemiştir.

Cerrahi yöntem ile uygulanan tedavide nihai amaç, karpal tünele yapılan baskıyı azaltmak ve kanaldan geçişi kolaylaştırmaktır. Bu yolla, median sinire hareket alanı açılarak tedavi edilir. Karpal tünele endoskopik ve açık cerrahi tekniğiyle müdahale edilir.

Endoskopik cerrahide, doktor, kanalın içini endoskopun takılı olduğu teleskop ile görüntüler. Kamera görevi gören bu özel tıbbi cihaz yardımı ile median sinire baskı yapan bağlardan iki tanesi kesilir ve kanaldan geçiş sağlanır.

Açık cerrahi ameliyatı ise bir diğer yöntemdir. Bu ameliyatta doktor, avuç içinde, karpal tünel üzerinde bir kesik açarak, baskıya neden olan bağı keser ve kanalda median sinire hareket alanı sağlar. Karpal tünel ameliyatları, lokal anestezi ile gerçekleştirilir ve hasta aynı gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası, bileği zorlayıcı sert hareketlerden kaçınılması önerilir.

Karpal Tünel Sendromu Tedavi Fiyatları

Karpal tünel sendromu tedavi fiyatları hastalığın seyrine ve hastanın medikal durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle karpal tünel sendromu tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir, Op. Dr. Bülent ÇAPAR’dan randevu alabilirsiniz.