Kırık Kaynamama Tedavisi

Kırık Kaynamama Tedavisi

Kırık Kaynamama Tedavisi, çeşitli nedenlere bağlı olarak kırıkların kaynamadığı durumlarda uygulanan tedavidir. Kemik dokusu kendini yenileme özelliğine sahip olup pek çok durumda kemik kırık sonrası kendini yenileyerek tedavi edebilir. Bu duruma kemik kaynaması denir. Kırığın bulunduğu yere ve kırığın oluş biçimine, hastada bulunan bazı hastalıklara göre bazı durumlarda kemik kendisini tedavi edemeyebilir. Kemik kaynamaması psödoartroz olarak adlandırılır. Psödoartroz durumunda uzman bir doktor tarafından hastaya farklı kırık kaynamama tedavi yöntemleri uygulanarak hasta başarılı ve kalıcı şekilde tedavi edilebilir.

Yazımızın devamında kırık kaynamama tedavisi ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Kırık kaynamama tedavisi için kliniğimizle iletişime geçebilir ve Op. Dr.Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.

Kırık Nedir?

Kırık genel olarak kemik bütünlüğünün bozulması, kemiğin kısmen ya da tamamen parçalanması olarak tanımlanır. Çatlak terimi ise ayrışmamış kırıkları ifade eder. İki çeşit kırıktan söz edilebilir;

  • Kapalı kırık: Kemik bütünlüğü bozulmuştur fakat deri bütünlüğü bozulmamıştır.
  • Açık kırık: Kırık sonucu deri bütünlüğü bozulmuştur. Kemiğin kırık uçları dışarı çıkmış olabilir. Açık kırıklarda enfeksiyon riski yüksektir.

Kemiklerde kırık oluşumu nedenleri aşağıdaki gibi sıralanır:

  • Kemiğe kaldırabileceğinden daha çok kuvvet uygulanması.
  • Darbe, düşme ve travmalar.
  • Tekrarlayan hareket sonrası kasların yorulması nedeniyle kemiğe daha fazla baskı uygulanması (stres kırıkları).
  • Bazı hastalıklar sonucu kemiklerin zayıflaması.

Vücut kırık durumunda ağrı mekanizması ile hareketi kısıtlar. Aynı zamanda kemik yapısındaki bozulma ile birlikte de hareket kısıtlanmış olur. Kırık bölgesinde ağrı, şekil bozukluğu, şişlik görülür. Kırık bölgesinde damar ve sinir yaralanması da var ise kırığın bulunduğu yerde solukluk ve his kaybı da oluşur.

Ağrı eşiği yüksek olan kişiler, bazen kırıktan kaynaklı ağrıyı göz ardı edebilirler ya da kırığın çeşidi nedeni ile ağrı şiddetli olmayabilir. Bu durumlarda ağrı göz ardı edilip harekete devam edilirse kırıktaki ayrışma artacaktır. Basit kırıklar genellikle cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilirler fakat hasta kırığı önemsemez ve üzerine yüklenmeye devam ederse düzgün bir kaynama olmayacağından cerrahi olmadan tedavi şansı ortadan kalkmış olur.

Kırıklar Ne Kadar Sürede Kaynar?

Çocuk ve gençlerde hücre yapım hızı yüksek olduğundan kırıkların kaynama süresi yetişkinlere göre çok daha kısadır. Dünya sağlık örgütü ve ortopedi literatürü referans alındığında üzerinden 6 ay geçmesine rağmen kaynamamış olan kemiklerde ya da aydan aya çekilen üç grafinin sonucunda kemik kaynamasında gelişme gözlenmediği durumlarda kemik kaynama gecikmesi durumundan söz edilir. Kırığın yeri ve türüne göre iyileşme beklenen zaman dilimi 9 aya kadar çıkabilir. Fakat bu sürenin sonunda kemik iyileşmediyse mutlaka kırık kaynamama tedavisine başlanmalıdır.

Kaynamayan Kırık Belirtileri Nelerdir?

Kemiğin kaynayıp kaynamadığı kontrol muayenesinde görüntüleme yöntemleri ile kemiğin görüntülenmesi sonucu belirlenir.

Kırıklar Neden Kaynamaz?

Kırık kaynamaması durumu kişide var olan bazı sistemik hastalıklar, kırığın yeri, oluş biçimi, açık yaranın varlığı, tütün ürünleri tüketimi sonucu oluşabilir. Kemik erimesi (Osteoporoz) kemik kaynamama riskini arttırır. Kişide bulunan protein ve vitamin eksiklikleri kemik kaynamamasına neden olabilir. Şeker hastalığı bulunan kişilerde de kırık vakalarında kemiklerin kaynaması riski vardır. Tütün ürünleri tüketiminin yanı sıra alkol kullanımı da kemik kaynamama riskini artırır. Steroid kullanımı kırık vakalarında kemik kaynamama durumuna yol açabilir. Yapılan cerrahi müdahale neticesinde kırık bölgesinde yeterli kan dolaşımının sağlanamaması ve kırık bölgesinde enfeksiyon gelişmesi kırığının kaynamamasına neden olabilir.

Kırık Kaynamama Türleri Nelerdir?

Atrofik ve hipertrofik olmak üzere iki temel psödoartroz çeşidi vardır.

Atrofik psödoartrozda hastanın kemik yapısı çeşitli nedenlerle kaynamaya uygun değildir. Artrofik kemik kaynamama durumunda kemiğin uç kısmındaki dokular canlılığını yitirmiş durumdadır. Bu dokulardaki kan dolaşımı oldukça zayıftır.

Hipertrofik psödoartrozda kemiğin kaynama potansiyeli vardır kemiğin uç kısımlarındaki dokular canlılığını korumaktadır fakat tedavi ile ilgili sorun yaşanmıştır

Kırık Kaynamama Durumlarında Uygulanan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kırık kaynamaması yani psödoartroz durumunda hasta cerrahi yöntemlerle tedavi edilir. Tedavide hangi yöntemin uygulanacağına karar verilirken öncelikle eşlik eden enfeksiyon, kısalık, eğrilik gibi sorunların varlığına bakılır. Tedavi planlanırken hastanın sistemik durumu ve yaşı dikkate alınmalıdır. Cerrahi tedavi yöntemine kemiğin görüntülenmesi, laboratuvar testleri ve klinik muayene neticesinde karar verilir.

Enfeksiyonun varlığı halinde öncelikle antibiyotikler ve enfekte dokuların cerrahi yöntemle temizlenmesi yoluyla enfeksiyonun tedavisi yapılır. Enfekte dokuların temizlenmesi sonrasında bölgeye düzenli antibiyotik veren sistemler uygulanır. Yaranın kapanmadığı yumuşak doku enfeksiyonlarında tedavide Vakum Yardımlı Kapama (V.A.C.) cihazlarından yararlanılarak tedavi gerçekleştirilir. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde iltihaplı kırıkların tedavisinde çok başarılı sonuçlar almak mümkün hale gelmiştir.

Kırık bölgesinde eşlik eden enfeksiyonun olmaması halinde doğrudan kırık tedavisine yönelik ameliyat planı yapılır. Kırık cerrahisinde kullanılan cihazlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kemiği sabitlemeye yarayan fiksasyon cihazları: monolateral eksternal fiksatörler, ilizarov, plak vida, intramedüller çiviler vb.

Biyolojik ve fiziksel kaynama destekleri: otograftler, DBM, trikalsiyumfosfat, allogreftler gibi osteoindüktif/osteokondüktif greftler, elektrik ya da ses dalgalari ile kaynama stimülasyonu.

Enfeksiyon mücadele sistemleri: antibiyotik salınımlı zincirler, VAK (vakum yardımlı kapama),  lokal ve sistemik antibiyotik preparatları, jet akımlı yıkama sistemleri, devamlı yıkama sistemleri vb.

Kemik kaynamama tedavisi hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir ve Op. Dr.Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.