Mikrocerrahi

Mikrocerrahi

Mikrocerrahi, gözle görülemeyecek kadar küçük doku, damar, sinir gibi yapılarda oluşan bozulmaların, özel ameliyat cihazlarıyla büyütülerek tedavi edilmesi işlemidir. Mikrocerrahi özellikle nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi), üroloji, göz ve el cerrahisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin de katkısıyla rekonstrüktif mikrocerrahi de gelişmiştir. Bu gelişmeyle birlikte vücuttan kopan uzuvların tekrar vücutla birleştirilmesi ve tedavi edilmesi mümkündür.

Yazımızın devamında mikrocerrahi ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Mikrocerrahi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir, Op. Dr. Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.

Mikrocerrahi Nedir?

İnsan vücudunun, gözle incelenemeyen bölümlerinde meydana gelen aksaklıkların opere edilmesi mikrocerrahi olarak adlandırılır. Mikrocerrahi operasyonunda, ameliyat mikroskopları, loop adı verilen özel büyütücü gözlükler, dokulara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış küçük ameliyat aletleri kullanılır. Bu aletler yardımıyla, 1 mm’den küçük yapılardaki bozulmalar tedavi edilir. Ameliyatta kesik ve yaraların az olması nedeniyle, iyileşme süresi de daha hızlıdır.

Mikrocerrahi Ne İşe Yarar?

 • Herhangi bir kaza sonucunda, zarar gören doku ve organlar, yeterli oksijen alamadığında işlevine devam edemeyerek ölür. Bu nedenle mikrocerrahi ile kan dolaşımı sağlanır ve oksijenlenme devam eder.
 • İş kazalarında yaşanan organ kopmaları, mikrocerrahi yöntemi ile tedavi edilebilir. Serbest doku nakli ile vücudun kopan uzuvlarına, yine vücudun başka bir bölümünden alınan doku ve organ transferi yapılır. Örneğin, kopan bir el parmağının yerine ayak parmağı nakli yapılabilir.
 • Mikrocerrahi yöntemi, organlarda oluşan kanser hücrelerinin neden olduğu doku bozulmalarının tedavisinde kullanılır.
 • Omurilikten geçen ve uzuvların hareketini sağlayan sinirlerde oluşan hareket kayıplarının giderilmesinde mikrocerrahi yönteminden faydalanılır. Duyu ve hareket yetisi zarar gören organlara, vücudun başka bölgelerinden, işlevsel sinir ve dokular nakledilerek tekrar işlevine kavuşturulur.
 • Mikrocerrahi yöntemi ile yapılan operasyonlarla, vücuttaki bütün kemikler, doku, damar ve sinir yapıları onarılabilir. Böylece, sinir yapılarında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan hareket kayıpları engellenir.
 • Yaşanan kazalar haricinde, bebeklikten itibaren bulunan organ anomalileri, yanıklar ve ezilmeler sonucu görülen şekil bozuklukları veya hareket kayıpları, mikrocerrahi ile giderilebilir.

Duyu ve motor kayıplarının yaşanması, insan vücudunun işlevselliğini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Mikrocerrahi tekniği ile bu tür kayıpların giderilmesi, mikrocerrahiyi önemli bir yere taşımaktadır.

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Nedir?

İş ve trafik kazaları sonucu kopan uzuv ve organların yerine dikilmesi ve eski işlevinin kazandırılmasına rekonstrüktif mikrocerrahi denir. Bu tür uygulamalar replantasyon olarak da adlandırılmaktadır. Replantasyon uygulamalarında, vücuttaki oksijenlenmeyi devam ettirmek için öncelikli olarak kan dolaşımı sağlanır. Kan dolaşımı sağlandıktan sonra duyu, motor gibi hareketlerin gerçekleşmesini sağlayan sinir hücrelerindeki hasarlar onarılır.

Yaşanan kazalarda yarı kopmuş uzuvlarda kan dolaşımı tam sağlanamamaktadır. Bu tür vakalarda, damarlarda meydana gelen hasarların giderilmesi revaskülarizasyon olarak adlandırılır.

Doku ve uzuvların tamamen vücuttan ayrılmasına, amputasyon denir. Amputasyonlar, genel olarak trafik ve iş kazalarında görülmektedir. Kaza sonucu kopan el ve parmakların, işlevselliğini koruyacak şekilde vücutla birleştirilmesi büyük önem taşır. Ampute olmuş doku ve organların, doğru mikrocerrahi tekniği ile birleştirilmesi ve onarılması tedavinin seyri için çok önemlidir.

Mikrocerrahi Hangi Durumlarda Kullanılır?

 • Kas ve doku anomalileri veya kayıplarında,
 • Baş parmakların ve tetik parmağın tedavisinde,
 • Parmak kopmalarında,
 • Avuç içinin yaralanması veya ampute olması halinde,
 • Parmak eklemlerinde veya uçlarında meydana gelen kopmalarda,
 • Kaza sonucu yaşanan ezilmelerde,
 • Amputasyonlarda,
 • Tendonlarda görülen hasarların onarılmasında,
 • Damar ve sinirler üzerinde meydana gelen kesilerin tedavi edilmesinde,
 • Yaralanma sonucu oluşan kayıpların giderilmesi için tendon ve sinir transferine ihtiyaç duyulan vakalarda,
 • El ve dirseklerinde damar ve sinir sıkışmasına bağlı ağrı görülen hastalarda,
 • Besleyici damarları ile birlikte bir kemiğin, vücudun başka bir bölümüne transfer edilmesinde,
 • İnsan vücudunun kas ve iskelet sisteminde oluşan tümörlerin temizlenmesi operasyonunda mikrocerrahi yöntemi kullanılır.

Mikrocerrahi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mikrocerrahi yöntemi, vücudun işleyişi için hayati öneme sahip olan damarların, sinirlerin, organların; kaza ve yaralanma nedeni ile hasar alması, kopması ve işlevsel bozukluğa uğraması durumunda, tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Bu teknik, kopan parçaların yerine dikilmesi, onarılması için, vücudun farklı bölgelerinden parça nakli ile gerçekleştirilir. Ayrıca kopmamış organlarda meydana gelen doku, damar, sinir hücresi deformeleri tedavi edilerek, vücudun eski sağlığına kavuşması sağlanır.

Mikrocerrahi hekimleri, loop adı verilen bir mikroskop ile onarılması gereken bölgeyi büyüterek, gözle görülür hale getirir. Böylece, muayene ve müdahalesi uygun hale gelen doku, organ, sinir ve kansere neden olan tümörler cerrah tarafından onarılır ve temizlenir. Yapılan müdahaleye bağlı olarak, koltuk altından sinir blokajı ya da genel anestezi uygulanarak ameliyat gerçekleştirilir. Mikrocerrahi ameliyatlarında, hekimler öncelikli olarak, doku canlılığını korumaya, his ve işlev kaybını en aza indirmeye çalışır. Bunun için, ampute olmuş uzuvların tedavisinde, ilk olarak kemik yapıları tespit edilir. Vakanın durumuna göre, damar ve sinir yapılarının işlevlerini yerine getirebilmesi için kemiklerde kısaltma yapılabilir. Ampute olan kemik uçları tıbbi vidalar ve teller ile birleştirilir. Daha sonra, birleştirilen kemikler üzerindeki kan damarları ve tendonlar onarılır. Yapılan onarım sonucu kan dolaşımı sağlandıktan sonra, sinir uçları opere edilir. Sinir ucu onarımı ile tamamlanmış olan  ameliyatın ardından, hareket kabiliyetinin işlevsel bir şekilde kazanılması için, fizik tedavi önerilir.

Mikrocerrahi Fiyatları

Mikrocerrahi operasyonları, hastanın mevcut durumuna bağlı olarak planlanmaktadır. Bu nedenle tedavi fiyatları değişiklik gösterebilmektedir. Mikrocerrahi fiyatları ve tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilir Op. Dr. Bülent ÇAPAR’dan randevu alabilirsiniz.