Tendon Yaralanmaları

Tendon Yaralanmaları

Tendonlar kasların uzantıları olan bağ dokularıdır. Bu bant görevi gören lifler, sert olmakla birlikte esnek bir yapıya sahiptir. Tendonlar, eklemlerin hareket etmesini ve hareket bitince tekrar eski halini almasını sağlar. Tendon kılıflarında meydana gelen deformasyonlar ve kopmalar, işlev bozukluğuna ve hareket kısıtlılığına neden olur.

Yazımızın devamında tendon yaralanmaları ile ilgili daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Tendon yaralanmaları ile ilgili daha detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir, Op. Dr. Bülent Çapar’dan randevu alabilirsiniz.

Tendon Yaralanmaları Nelerdir?

Tendonların daha çok, el ve ayak bileği, diz, dirsek ve omuz çevresindeki eklemlerde yaralandığı görülmektedir. Bu tür yaralanmaların birdenbire gerçekleştiği görülse de , yaralanmalar yaygın olarak zaman içerisinde oluşur. Tendon kılıflarında meydana gelen küçük yırtıkların, zamanla daha fazla yırtılması yaralanmaya sebep olur. Tendon yaralanmaları, eklemlerde işlev bozukluğuna neden olur. İşlevini yerine getiremeyen eklem bölgelerinde, hareket ettirmede zorluk, şişlik, ağrı ve uyuşma hissi yaşanır.

Tendon yaralanmaları, tıp literatüründe tendinopati veya tendinit olarak da adlandırılır. Tendinit terimi uzun bir süre tendon yaralanmalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Fakat, hem mikro yırtıkları hem de inflamasyonu içeren tendinopati, daha kapsayıcı bir terim olması nedeniyle daha yaygın olarak kullanılır. Tendinopati, oluştuğu bölgeye göre farklı şekillerde adlandırılır. Bu tür yaralanmalar, fleksör ve ekstansör tendon yaralanmaları olarak iki grupta incelenebilir.

Fleksör Tendon Yaralanmaları Nedir?

Fleksör tendonlar, kolun ön kısmındaki kasların avuç içi ve başparmak ile birleşmesini sağlayan bağlardır. Fleksör tendonlar, günlük el hareketlerinin gerçekleşmesini sağlar. Elin, kavrama, tutma ve bırakma gibi işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Bu tendonlar, avuç içinde bulunması nedeniyle, damarlara ve sinirlere yakın bir bölgede bulunur. Bu nedenle damar ve sinirlerde oluşan hasarlar, fleksör tendonların yaralanmasına neden olur.

Avuç içine yapılan baskılar, alınan darbeler ve kesikler, bu tür yaralanmalara sebep olur. Tendonlarda oluşan kesikler, parmakların hareket etmesini engeller. Oluşan kesilere ve yaralanmalara bağlı olarak, bölgedeki kas boyları kısalabilir. Kısalan kas boyları, tendonların tekrar birleşmesini ve işlevsel duruma gelmesini zorlaştırır. Daha çok avuç içinde meydana gelen bu tür yaralanmalarda; damarların, sinirlerin ve tendon bağlarının birbirine yakınlığı, tedavinin dikkatli bir şekilde yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tedavilerde, olası hataların engellenmesi ve sağlıklı bir tedavi gerçekleştirilmesi için mikrocerrahiden faydalanmak büyük önem taşır.  Büyüteçli gözlük ve teleskoplarla yapılan mikrocerrahi ile daha net görüntüler elde edilmekte, böylece daha kolay ve doğru şekilde tedavi uygulanmaktadır. Hasar gören fleksör tendonlarının tedavisi yapıldıktan sonra, 3-4 hafta atelleme yapılır. Tendonların ameliyat sonrasında iyileşmesi ve hareket kabiliyetini kazanması için fizik tedavi önerilir.

Ekstansör Tendon Yaralanmaları Nedir?

Ekstansör tendonlar, fleksör tendonların tersi yönde yer alırlar. Elin üst kısmında yer alan bu bağlar, elin arkaya doğru hareket etmesini sağlar ve parmak hareketlerinin gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Elin üzerinde meydana gelen kesiler, çarpma, el sıkışması ekstansör tendonların yaralanmasına sebep olan faktörler arasında yer alır.

Ekstansör tendonlar, elin üzerinde ve hemen derinin altındaki tabakada bulunmasından dolayı küçük kesiklerde dahi deforme olabilir veya kopabilir. Tendonlarda oluşan kopmalar, bağların dikilmesi ile tedavi edilir. Tendon bağlarının tekrar birleşmesi ve işlev kaybının en aza indirilmesi için dikilen bölgeye atelleme işlemi yapılabilir. Atelleme, tendonların iyileşme süreci tamamlanana kadar sabit kalmasına ve tendon uçlarının deforme olmadan tekrar birleşmesine yardımcı olur.

Tendon Yaralanmaları Neden Olur?

Tendonlar, bağları zorlayacak hareketlerin yapılması sonucu yaralanır. Zorlayıcı hareketlerin sürekli ve aynı şekilde yapılması, tendon bağlarının zayıflamasına, deforme olmasına ve yırtılmasına yol açar. Elin sık kullanıldığı tarım ile uğraşan kişilerde, sanayi işçilerinde, hızlı klavye kullananlarda tendonların zayıflaması ve deforme olması daha yaygın görülür. El ve kollara alınan darbeler ve kesikler de, tendon yaralanmalarına sebep olan diğer faktörler olarak karşımıza çıkar.

Tendon Yaralanmalarının Belirtileri Nelerdir?

Tendonapatinin meydana geldiği dokularda ve bağlarda hasara bağlı olarak hareket kısıtlılığı oluşur. Deformenin olduğu bölgenin gücü azalır ve bu güç kaybı ağrıya, şişliğe neden olur. Özellikle uyku sırasında meydana gelen eklemlerdeki sertleşme, uyuşma ve ağrı tendonapatinin belirtileridir. Ağrıyan bölgede şişme ve kızarma gözlemlenebilir. Tüm bu faktörlere bağlı olarak, eklemleri bükme esnasında güçlük yaşanır. Eklemlerin açılıp kapanması zorlaşır ve bu da ağrının şiddetini arttırır.

Tendon Yaralanmaları Teşhisi Nasıl Konur?

Tendon yaralanmaları, doktorun yapacağı fiziki muayene ve hasta öyküsünün dinlenmesi yoluyla teşhis edilebilir. Bununla beraber röntgen, ultrasonografi ve MRI gibi testler yardımıyla yapılan detaylı muayene sonucunda tanı konulur.

Tendon Yaralanmaları Nasıl Tedavi Edilir?

Tendon yaralanmaları, hastanın öyküsüne ve tendonapatinin durumuna göre, cerrahi müdahaleyle ya da cerrahi müdahale olmadan tedavi edilebilir. Doktorun planlayacağı tedavi sürecine uyularak tendonapatinin tedavi edilmesi mümkündür.

Tendonların yaralandığını bölgede, kopma veya yırtılma oluşması halinde cerrahi müdahale yapılır. Yaralanan veya kopan tendonlar dikilerek opere edilir. Ameliyat sonrası, iyileşme sürecinde, atelleme yapılabilir ve daha sonrasında fizik tedaviye başlanabilir.

Cerrahi müdahaleye gerek duyulmayan tendon yaralanmalarının tedavisinde izlenen süreçler:

  • Tendonapatiye neden olan hareketler kısıtlanmalı ve tendonlar dinlendirilmelidir.
  • 2-3 gün süresince, her 2 saatte bir, 20 dakikalık süreyle, ağrı ve şişliğin olduğu bölgeye buz kompresi uygulanır. Bu uygulamanın ağrıları hafiflettiği gözlenirse, buz kompresine devam edilir.
  • Uyku esnasında meydana gelen ağrı ve kasılmaları hafifletmek için doktorun önereceği basit ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.
  • Deformenin bulunduğu alanı güçlendirmek için hafif esneme ve güçlendirme egzersizleri yapılabilir.

Tedavi süreci sonunda hastalara, tendonapatinin tekrarlamaması için günlük hayatlarında kontrollü hareket etmesi önerilir. Tendonlara zarar verecek hareketlerin kısıtlanması, hastalığın nüksetmemesi için büyük önem taşır.

Tendon Yaralanmaları Tedavi Fiyatları

Tendon yaralanmaları tedavisi, hastanın öyküsüne ve tendonapatinin durumuna göre planlanan bir süreçtir. Bu nedenle tedavi ücretleri değişiklik gösterir. Tendon yaralanmaları tedavi fiyatları ile ilgili daha detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir Op. Dr. Bülent ÇAPAR’dan randevu alabilirsiniz.